Znajdź nas na

22 września 2017r. w Pleszewie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu aktywnie uczestniczy w organizacji obchodów V Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie, który odbędzie się w dniu 22 września 2017 r.

W ramach obchodów festiwalowych organizujemy Konferencję pt. "Różne spojrzenia na karierę zawodową", podczas której swój wykład zaprezentuje dr Henryk Jarosiewicz, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Psychologii działającego przy tej Uczelni. Dr Jarosiewicz specjalizuje się w dziedzinie psychologii rozwoju (i rozwoju zawodowego, określanego terminem "kariera"), zarządzania kadrami, metod diagnozy stosowanych w poradnictwie zawodowym (doradztwo kariery) i doradztwie personalnym.

Działania te mają na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę doradztwa zawodowego w ujęciu innowacyjnych, skutecznych metod pracy z młodzieżą.

Konferencja skierowana jest do grona pedagogicznego szkół subregionu kaliskiego, a w szczególności do doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się w Kinie HEL w Pleszewie.

Program konferencji:

Godz.

Moduł konferencji

11.00 – 11.15

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości

11.15 – 11.25

Prezentacja zakresu działalności

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDIZ w Kaliszu

11.25 – 11.40

„Innowacyjne metody pracy z młodzieżą”

Anita Siemińska, Koordynator Projektu „Doradcy Przyszłości”

11.40 – 12.10

„Współczesne koncepcje kariery zawodowej: teoria i praktyka”

Dr Henryk Jarosiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Forum Doradztwa Kariery

12.10 – 12.30

Panel dyskusyjny – różne spojrzenia na karierę zawodową

12.30 – 12.45

Koncepcja wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego

Zespół Specjalistów CWRKDiZ w Kaliszu

12.45

Zakończenie spotkania

 Zapraszamy serdecznie !

Pin It