Znajdź nas na

W dniach 17-23 października 2022 roku odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasłem przewodnim było „Złap za stery do swojej kariery”. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

W ramach propagowania idei doradztwa zawodowego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprosiło szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wspólnej akcji OTK.

Centrum przygotowało i udostępniło pakiet materiałów ćwiczeniowych do pracy warsztatowej z uczniami do wykorzystania podczas OTK w szkołach. Zaproponowaliśmy także uczniom udział w dwóch konkursach z zakresu doradztwa zawodowego:

  • dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych konkurs pn. „Moja przyszłość zawodowa w obiektywie”
  • dla młodzieży szkół ponadpodstawowych konkurs pn. „Mój przyszły zawód okiem kamery”.

Do wspólnej akcji XIV OTK koordynowanej przez CWRKDiZ w Kaliszu zgłosiło się 35 szkół naszego subregionu. Do konkursów przystąpiło ponad 60 uczniów. Młodzież w swoich szkołach brała udział w różnorodnych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.  Były to m. in. zajęcia warsztatowe, plastyczne, wykorzystujące multimedia, dni kariery. Uczestnicząc w zajęciach uczniowie zastanawiali się nad swoją przyszłością w kontekście wymarzonego zawodu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem zawodów oraz rozpoznawali swoje talenty, umiejętności, kompetencje i skłonności zawodowe.

Idea projektu OTK została zrealizowana – młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość wyznaczenia swojej drogi do osiągnięcia sukcesu zawodowego, a tym samym życiowego.

Pin It