Znajdź nas na

 

Rozpoczynamy rekrutację do piątej edycji programu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze (MMG). Tegoroczna edycja dedykowana jest branży mechanicznej w subregionie kaliskim.

Wezmą w niej udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski.

 

 

MMG to przedsięwzięcie, która łączy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców. Zadaniem uczniów będzie wypracowanie i wdrożenie akcji promującej potencjał i możliwości wybraną branży wśród rówieśników. Dzięki temu firmy poznają perspektywę młodzieży, a uczniowie potencjalnych pracodawców. 

Na realizację akcji promocyjnej w swojej szkole uczniowie otrzymają środki finansowe do wykorzystania!

Uczestnicy wzmocnią kompetencje przyszłości ze szczególnym naciskiem na kreatywność, krytyczne myślenie, kompetencje cyfrowe i współpracę zespołową. Poznają specyfikę branży mechanicznej i nowych znajomych. 

Bieżące informacje o projekcie znajdziesz na profilu MMG na Facebooku.

 

Projekt jest zaplanowany w terminie od listopada 2022 roku do marca 2023 roku do realizacji w formie hybrydowej. Spotkanie inauguracyjne, 3 wizyty w firmach oraz galę finałowa odbędą się stacjonarnie. Pozostałe działania będą realizowane online.

Osią są warsztatowe, merytoryczne spotkania z młodzieżą. Pomiędzy spotkaniami zespoły będą pracować we własnym zakresie nad zadaniami cząstkowymi i gromadzić punkty.

Na najlepszych czekają atrakcyjne upominki.

 

Partnerzy 

W realizację projektu zaangażowali się:

  • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
  • MiBM.
  • JMP Medical
  • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Projekt finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jego pomysłodawcą jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia zbieramy od 3 do 18 listopada 2022, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, ważna jest kolejność.

Żeby zgłosić zespół ze swojej szkoły potrzebujesz imiona, nazwiska i adresy e-mail (w domenie gmail.com4 chętnych uczniów z klas drugich, trzecich lub czwartych.

 

>> Formularz zgłoszeniowy

>> Regulamin projektu 

>> Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia

>> Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pin It