Znajdź nas na

Za Nami konsultacje zaktualizowanych programów nauczania na kierunkach: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik z nauczycielami zawodu oraz przedsiębiorcami. Od września uczniowie tych kierunków w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie będą kształcić się według nowych programów nauczania.
 
Dziękujemy za spotkanie i w odpowiedzi na potrzeby uczestników - już myślimy o organizacji kolejnych spotkań branżowych na linii samorząd - edukacja - biznes.
 
Realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie projekt pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie” korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.
 

 

Pin It