Znajdź nas na

Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami w siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.

Inicjatywa opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej;  wzmacnianie więzi   ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiega trzystopniowo:

  • I etap – 28 października 2022 r.
  • II etap – 7 listopada 2022 r.
  • III etap – 25 listopad 2022 r.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Do drugiego etapu kwalifikuje się po 10 osób z każdego subregionu.

W etapie wojewódzkim weźmie udział 50 osób i podobnie jak w I etapie wypełnią one test online. W ten sposób zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka biorąca udział w finale.

Test finałowy będzie przebiegał w wersji tradycyjnej pod nadzorem komisji konkursowej w dniu organizacji gali finałowej. Po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce ustnej komisja wyłoni zwycięzcę i laureatów kolejnych miejsc. Wszyscy otrzymają nagrody.

Gala finałowa organizowana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Do pobrania:

Regulamin
Materiał pomocniczy dla uczniów wraz z bibliografią
Karta zgłoszeniowa
Formularz zgody

Pin It