Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do składania ofert na rezerwację i zakup biletów lotniczych dla trzech grup (54 uczestników oraz 12 opiekunów) do Portugalii - Porto w ramach projektu Erasmus+ pn. "Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie".

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową dotyczącą  zorganizowania i  przeprowadzenia specjalistycznych kursów informatycznych CNNA w ramach „Akademia informatyczna CISCO” w obszarze IT(Moduł I i Moduł II CISCO), Kursu AUTOCAD oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z ww. kursów w ramach projektu pt.: „ Zawody Techniczne – trafny wybór ” Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Pin It

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019

 

Pin It

Data ogłoszenia: 18.07.2018

Termin przesyłania ofert: 01.08.2018 do g. 15.00 (termin poprawiony z dnia 26.07.2018)

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Data ogłoszenia: 13.07.2018

Termin przesyłania ofert: 26.07.2018

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Data ogłoszenia: 23.11.2017

Termin przesyłania ofert: 30.11.2017

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Data ogłoszenia: 19.10.2017

Termin przesyłania ofert: 25.10.2017

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Data ogłoszenia: 19.10.2017

Termin przesyłania ofert: 25.10.2017

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Data ogłoszenia: 19.10.2017

Termin przesyłania ofert: 25.10.2017

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij "Czytaj dalej"

Pin It

Aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie przetargowe.

Pin It