24 lipca 2020 r.

Ogłaszamy nabór na stanowisko: DORADCY ZAWODOWEGO w ramach realizacji projektu "Zawody techniczne - trafny wybór"

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Konkurs na stanowisko Doradcy Zawodowego

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 7 sierpnia 2020 r. 

 

 26 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

wolne stanowisko – Doradcy zawodowego w ramach realizacji projektu „Zawody techniczne - trafny wybór.” w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrani  zostali :

  1. Pani Liliana Kaleta, Kalisz w wymiarze ½ etatu oraz,
  2. Pan Karol Wilczyński, Kalisz w wymiarze ½ etatu.

UZASADNIENIE

Pani Liliana Kaleta i Pan Karol Wilczyński  spełniają wszystkie wymagania formalne, posiadają niezbędną wiedzę i duże doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem komisji są odpowiednimi kandydatami na proponowane stanowisko.

 

 

Pin It

10 stycznia 2020 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENTA DS. KADROWO-ORGANIZACYJNYCH

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie Referent ds. Kadrowo-Organizacyjnych_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 27 stycznia 2020 r. 

3 marca 2020 r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. Kadrowo – Organizacyjnych

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62. 

UZASADNIENIE

Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających warunki formalne.

 

Pin It

10 stycznia 2020 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie Specjalista ds. Współpracy i Promocji CWRKDiZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 27 stycznia 2020 r. 

3 marca 2020 r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

wolne stanowisko urzędnicze:   Specjalisty ds. Współpracy i Promocji  

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

wybrana została - Pani Małgorzata Mikołajczyk, zam. w Kaliszu 

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Mikołajczyk spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Pin It

10 września 2019 r.

Ogłaszamy nabór na stanowisko: DORADCY ZAWODOWEGO w ramach realizacji projektu "Zawody techniczne - trafny wybór"

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Konkurs na stanowisko Doradcy Zawodowego

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 24 września 2019 r. 

 

4 października 2019 r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w ramach realizacji projektu "Zawody techniczne - trafny wybór"

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Liliana Kaleta, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Pani Liliana Kaleta spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Pin It

9 września 2019 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie Specjalista ds. Doradztwa Zawodowego_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 23 września 2019 r. 

8 października 2019 r.

Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert konkursowych spełniających warunki formalne.

Pin It

14 maja 2019 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. ANALIZ I WSPARCIA

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>  Ogłoszenie_Specjalista_ds_Analiz_i_Wsparcia

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 28 maja 2019 r. 

 

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. analiz i wsparcia

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Marta Wojciechowska, zam. Psary

UZASADNIENIE

Pani Marta Wojciechowska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Pin It


10 stycznia 2019 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>  Ogłoszenie_Główny_Specjalista_ds_Współpracy_i_Promocji

Zapraszamy do składania aplikacji.

Termin składnia aplikacji 28 styczeń 2019 r. 

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. współpracy i promocji

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Jolanta Łaźniak, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Pani Jolanta Łaźniak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i duże  doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 

Pin It

13 lipca 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Główny_Księgowy_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

3 sierpnia 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Anna Kubiak, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną 
i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku głównego księgowego.

 

Pin It

1 lutego 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Główny_Księgowy_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

27 lutego 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrany został pan Marek Wójcik, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazany kandydat spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną
i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku głównego księgowego.

Pin It

5 stycznia 2018 r.

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

Szczegóły ogłoszenia kliknij >>> Ogłoszenie_Gł_Spec_ds_Współpracy_i_Promocji_CWRKDIZ_Kalisz

Zapraszamy do składania aplikacji.

24 stycznia 2018r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na:

- wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. współpracy i promocji

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Wybrana została pani Katarzyna Nowakowska, zam. Kalisz

UZASADNIENIE

Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji, była najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Pin It