Znajdź nas na

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą Raportu z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Raport powstał w ramach projektu “Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
 
Zespół projektowy CWRKDiZ w Kaliszu pracował nad Raportem z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w okresie od lutego do maja 2022r.
 
Opracowanie zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.
 
Dziękujemy za zaangażowanie i udział w badaniach: uczniom klas 3 i 4 (rok szkolny 2021/2022) kierunków technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych z ZST w Pleszewie, przedsiębiorcom oraz ekspertom, którzy rekomendowali zmiany w obowiązujących programach nauczania.
 
Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.
 
Opracowanie BEZPŁATNE!

Pobierz >>> RAPORT

Pin It