Znajdź nas na

Zakończenie roku szkolnego już prawie za pasem, zatem przyszedł czas na podsumowanie pierwszego roku działalności grupy patronackiej WKL „Pod skrzydłami najlepszych”. Zawiązana w kwietniu ubiegłego roku ścisła współpraca pomiędzy SPPL „Wielkopolski Klaster Lotniczy” (WKL), Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu nabrała rozpędu, a wczoraj odbyło się uroczyste podsumowanie aktywności i wręczenie pierwszych stypendiów dla młodzieży objętej patronatem.

Dzisiaj wieńczymy naszą roczną współpracę na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dla branży przemysłu lotniczego w Kaliszu i regionie. Choć to absolutnie nie koniec, a raczej dobry początek i jeszcze lepsza perspektywa na przyszłość – mówiła Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, otwierając uroczyste spotkanie. Dla nas możliwość realizowania tej inicjatywy była nie tylko okazją do pracy z młodzieżą, lecz kolejnym polem doświadczalnym i ogromnym wyzwaniem. Myślę, że z czystym sumieniem możemy wszyscy powiedzieć sobie wzajemnie, że wykonaliśmy „dobrą robotę”.

W ciągu mijającego roku szkolnego pierwotnie 19, a później 18 uczniów kształcących się w szkole branżowej I stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik i elektromechanik brało udział w programie stypendialnym finansowanym przez firmy zrzeszone w WKL, ale także było objętych wsparciem ze strony CWRKDiZ w Kaliszu w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Młodzi adepci uczestniczyli również w wizytach studyjnych w firmach: Pratt & Whitney Kalisz, Meyer Tool Poland oraz PGZ PZL-WSK Kalisz, gdzie mieli okazję zobaczyć „od podszewki” jak wygląda praca w przemyśle lotniczym i przekonać się, że zawód jakiego się uczą to tak naprawdę przyszłość. Dziś hale produkcyjne przypominają bardziej laboratoria przemysłowe, niż, często nadal mylnie kojarzone, brudne i śmierdzące miejsca pracy.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: średniej ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, frekwencji, a także w zakresie ocen z zachowania. Te trzy aspekty były najważniejsze z punktu widzenia pracodawców przemysłu lotniczego, aby przyznać najlepszym odpowiednio stypendia: III miejsce – 500 zł,  II miejsce – 700 zł, I miejsce – 1.000 zł. Ponadto CWRKDiZ w Kaliszu wyróżniło uczniów z kolejnymi wynikami w rankingu od miejsca 4 do 6.

Ostatecznie stypendia oraz wyróżnienia przypadły uczniom:

Stypendia:

I MIEJSCE (1.000 zł) – Kacper Siuda, CKZiU w Kaliszu

II MIEJSCE (700 zł) – Mikołaj Pękala, CKZiU w Kaliszu

III MIEJSCE (500 zł) – Patryk Tylki, ZSZ w Kaliszu

Wyróżnienia:

IV MIEJSCE – Kacper Latański, ZSZ w Kaliszu

V MIEJSCE – Tymoteusz Pogrodzki, ZSZ w Kaliszu

VI MIEJSCE – Damian Golicki, CKZiU w Kaliszu

Bardzo cieszę się, że mogliśmy nawiązać taką współpracę. Nie ukrywamy, że przemysł lotniczy rozwija się w bardzo szybkim tempie, a tutaj w Kaliszu, działają największe firmy z branży o poziomie światowym. Wspieranie edukacji na tych kierunkach jest dla nas priorytetem. Po prostu czekamy na wykwalifikowaną kadrę, którą mogą nam przygotować do pracy właśnie szkoły zawodowe z naszego terenu – mówił Sławomir Zdyb, Członek Zarządu SPPL „Wielkopolski Klaster Lotniczy”, jednocześnie Dyrektor Generalny Meyer Tool Poland.

Na uroczyste spotkanie zostali zaproszeni nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice, mogąc także osobiście porozmawiać z lokalnymi pracodawcami, dyrekcją szkoły i nauczycielami praktycznej nauki zawodu.

Dyrektorzy szkół: Agata Dziedzic Z Zespołu Szkól Zawodowych w Kaliszu oraz Pan Marcin Szymczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, podkreślali pozytywny wpływ współpracy z WKL-em i CWRKDiZ w Kaliszu na jakość kształcenia w regionie, dziękując tym samym wszystkim zaangażowanym osobom, a także nauczycielom praktycznej nauki zawodu, odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy: Panu Piotrowi Lewandowskiemu, Panu Tomaszowi Machelakowi, Panu Michałowi Nowakowskiemu oraz Panu Bartłomiejowi Nowickiemu.

W nowym roku szkolnym działania grupy będą naturalnie kontynuowane, jednocześnie wzbogacone o nowe aktywności, takiej jak np. konkurs zawodowy dla uczniów, czy wyjazd studyjny do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach.

Przypominamy również, że od września br. ruszają nowe klasy patronackie WKL „Pod skrzydłami najlepszych” w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu (mechatronik, elektromechanik), Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu (operator obrabiarek skrawających), gdzie praktyki zawodowe będą nadal odbywały się na warsztatach w CKZiU w Kaliszu. Uczniowie w tzw. „drugim wyborze” mogą jeszcze w sierpniu zgłaszać się do ww. szkół.

Fot. Julita Bitner, Błażej Krawczyk.

Pin It