Znajdź nas na

W imieniu organizatora - Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach o tytuł: WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU oraz WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU.

 

Celem Konkursu o tytuł WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

 

Celem Konkursu o tytuł WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU jest wyróżnienie nauczycieli:

  • cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy,
  • kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, wpływu na otoczenie, w którym żyją oraz pielęgnujących patriotyzm regionalny,
  • dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań,
  • cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania,
  • posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
  • czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.

 

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów >>> https://tiny.pl/rznr3

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł: Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 21 października br. podczas uroczystej Gali.

Pin It