Znajdź nas na

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wraz z Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu na najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników.

Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku”  jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 sierpnia 2021 roku.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod linkiem: https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2021-roku

Pin It