Znajdź nas na

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dyrektorów przedszkoli z terenu południowej Wielkopolski na bezpłatne szkolenia z zakresu nauczania przez eksperymentowanie. Szkolenia odbywają się w ramach Programu "Klub Młodego Odkrywcy" (KMO) i są dofinansowane w ramach grantu przez Centrum Nauki Kopernik (CNK) w Warszawie. Zainteresowani mogą uczestniczyć w jednym z dwóch wybranych spotkań stacjonarnych, prowadzonych metodą warsztatową.

6 kwietnia br. (godz. 10:00 – 15:00) odbędzie się szkolenie „Przedszkolak badaczem. Klub Młodego Odkrywcy jako sposób na rozwijanie kompetencji badawczych nauczyciela i dzieci”.

Podczas zajęć przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedszkolnych KMO. Uczestnicy poznają autorski program przedszkolnego KMO oraz przykłady zabaw i eksperymentów (dla wszystkich grup wiekowych). Omówiona zostanie także podbudowa metodyczna KMO, w tym innowacyjne sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, metoda badawcza oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Ponadto przedstawione zostaną  metody pozyskiwania wsparcia ze strony partnerów lokalnych oraz program i idea Programu KMO jako międzynarodowej sieci współpracy.

Link do zapisów na spotkanie: https://docs.google.com/forms/d/1XofbtdbbeQmnp8hGYg40-QeCqP1Vo96tmOVl-PXNgcA/edit

 

7 kwietnia br.  (godz. 10:00 – 15:00) przeprowadzone zostanie szkolenie „Uczymy się we współdziałaniu. Mini projekty edukacyjno-badawcze w przedszkolu”.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie metoda projektu w przedszkolu – realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem projektów badawczych opartych na prostych eksperymentach. Uczestnicy poznają też metodologię STEAM w przedszkolu - łączenie eksperymentowania z zabawami plastycznymi, opowieściami ruchowymi, mapami myśli, tworzeniem gałązek logicznych itd.

Link do zapisów na spotkanie: https://docs.google.com/forms/d/1-pw1DGg6qYKH2XqRiD2kfnLMYKrCAWn-yVo5_ntPIs4/edit

Przez różne zagadnienia z zakresu nauczania przez doświadczanie i eksperymentowanie poprowadzą uczestników pasjonatki nauczania przez eksperymentowanie. Prelegentki to osoby, które z dużymi sukcesami, realizują na co dzień zajęcia bazujące na eksperymentowaniu a jednocześnie współpracują z Centrum Nauki Kopernik oraz działają na rzecz dziecięcych Klubów Młodych Odkrywców. (Krótka charakterystyka osób prowadzących zajęcia – w punkcie informacja o prelegentach).

Adresaci szkoleń: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli południowej Wielkopolski z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, jarocińskiego oraz miasta Kalisz.

Miejsce szkoleń: CWRKDiZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13

Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do Koordynatora KMO w CWRKDiZ w Kaliszu - Jolanta Molenda (tel. 62 742 44 58 wew. 108 lub 515 938 912).

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia z uczestnictwa w spotkaniu. Zaświadczenia zostaną przekazane po zakończeniu każdego dnia szkolenia.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 marca 2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Informacja o prelegentach:

Barbara Foryt

Nauczyciel przedszkola z 35-letnim stażem pracy, dyrektor przedszkola. Założycielka i opiekunka przedszkolnego Klubu Młodego Odkrywcy w Chełmie, które jest uznawane jako najlepsze przedszkolne KMO w kraju. Założycielka Klubu Kreatywnego Nauczyciela Przedszkola przy Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie. Od kilku lat trenerka Centrum Nauki Kopernik w programie KMO. 

dr Elżbieta Miterka

Wykładowca akademicki, trener KMO Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz kreatywnego myślenia i wykorzystania narzędzi TOC w edukacji. Badacz procesów nauczania i uczenia się w oparciu o sytuacje edukacyjne i zadania dydaktyczne stawiane uczącemu się. Opiekun studenckiego Klubu Młodego Odkrywcy oraz współorganizatorka Festiwalu Przedszkolnych Talentów i Dnia Młodego Naukowca.

Sylwia Maciuk

Trener KMO w CNK. Z wykształcenia matematyk i informatyk, z zainteresowaniem nauką wczesnego programowania, zarażona mocą i ideą KMO. Opiekun studenckiego Klubu Młodych Odkrywców oraz współorganizator Dnia Młodego Naukowca. Na co dzień nauczyciel akademicki. Koordynator licznych projektów związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

 

Pin It