Znajdź nas na

W dniu wczorajszym, 10 marca odbyła się konferencja inaugurująca projekt, który realizujemy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie pn. "Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie".

Konferencję otworzył Wicestarosta Pleszewski Pan Damian Szwedziak - Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie poprzez pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami i aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki i potrzeb lokalnego rynku pracy. Zależy nam na tym, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się miejscowych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne zatrudnienie - powiedział wicestarosta.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele zawodów, przedstawiciele przemysłu, przedsiębiorcy pleszewskiej branży kotlarskiej i samochodowej.

Moderatorem konferencji był naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Pan Sławomir Sobczyk.

Wystąpienia na temat roli kształcenia zawodowego miały: Pani Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

- Odczarowaliśmy już szkolnictwo zawodowe, choć ten proces cały czas jeszcze trwa. Zmieniamy to bardzo skutecznie. Pleszew jest przykładem dla całej Wielkopolski, że potrafimy współpracować i widzimy, jakie są potrzeby edukacyjne i potrzeby lokalnych firm. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza jaskółka, która uczyni wiosnę i z tej okazji w głównej mierze skorzystają lokalni uczniowie, którzy będą się tutaj rozwijać, pracować i mieszkać - podkreślała wicemarszałek  Pani Paulina Stochniałek.

W roli prelegentów wystąpili:

  • Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka przedstawiła szczegółowo założenia projektu norweskiego w pleszewskim technikum,
  • Dyrektor ZST Izabela Mikstacka-Mikuła mówiła o perspektywach dla szkoły i uczniów w związku z wdrożeniem projektu,
  • Prezes FAMOT Pleszew Mariusz Derbich scharakteryzował swoją spółkę, mówił o jej planach rozwojowych i potrzebach kadrowych oraz bliskiej współpracy z samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi.

Projekt norweski będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie zyskają dodatkową wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy będą mogli liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

Pin It