Znajdź nas na

Od dziś ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny.
Kto może składać wnioski?
Organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej.
 
Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:
Ogółem: 27 943 600,00 PLN
 
Wnioski składać można do 31.12.2020 r.
 
Więcej informacji pod linkiem >>> https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397

 

Pin It