Znajdź nas na

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 13 listopada 2018 odbyła się inauguracja innowacyjnego projektu edukacyjno-zawodowego pt. „Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – przedsiębiorczy powiat ostrowski” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pomysłodawcą projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, które we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski będzie go realizowało przez najbliższe miesiące. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Ostrowskiego – Pawła Rajskiego oraz mecenatem Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań uczestnicy projektu zostaną przebadani obrazkowym testem predyspozycji zawodowych M. Achtnicha, dzięki któremu każdy z uczniów otrzyma indywidualny raport ze wskazaniem mocnych stron i tzw. mapą kompetencji. Następnie zespoły wezmą udział w praktycznych warsztatach z twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodologii design thinking. 

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 11 trzyosobowych zespołów z 9 szkół podstawowych powiatu ostrowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku.

Uczestnicy projektu otrzymają od przedsiębiorców zaangażowanych w akcję case studies, na których rozwiązanie będą mieli 3 miesiące. Podczas tego czasu uczniowie będą współpracować z biznesem zarówno poprzez spotkania w firmach, obserwację, rozmowy z wyznaczonymi pracownikami, spotkania robocze (w tym również innowacyjne formy prowadzenia rozmów, jak telekonferencje, videokonferencje itp.). W realizacji wyznaczonych zadań, każdej grupie przydzielony został mentor w osobie nauczycieli oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Ostrowa Wlkp., która podczas całej akcji będzie dzieliła się z uczestnikami zdobytą wiedzą i doświadczeniem w zakresach odpowiednich do obszaru case studies. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie przygotować propozycję rozwiązania sytuacji, która zostanie oceniona przez powołany zespół ekspertów. Prezentacja prac zostanie dokonana w kwietniu 2019 r. podczas Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., podczas których zostaną również wręczone Orły i Orzełki Przedsiębiorczości.

Głównymi celami, jakie organizatorzy chcą osiągnąć poprzez realizację w/w projektu są: aktywizacja młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, realizowanie przez szkoły zadań z zakresu doradztwa zawodowego, zdobywanie doświadczenia poprzez zabawę, promocja kształcenia zawodowego, wyłonienie talentów wśród uczniów szkół – potencjalnych uczniów szkół ponadpodstawowych i pracowników w przedsiębiorstwach.

Najlepsze zespoły w projekcie otrzymają nagrody rzeczowe:

  • I miejsce – nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół
  • II miejsce – nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół
  • III miejsce – nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół

    Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Dla uczestników przewidziano również wyróżnienia - upominki rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców i organizatorów.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, które odbędą się 29 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

 Fotorelacja dostępna w galerii. 

Pin It