Znajdź nas na

Efektem współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Jarocinie jest przeprowadzone w ramach Sieci szkolenie dla doradców zawodowych powiatu jarocińskiego pn. „Ekspert doradztwa zawodowego”, które odbyło się dn. 14 listopada 2019 r.

Pin It

W ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 22.11.2019 r. zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą. Tym razem uczestnikami wycieczki była młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych z Pleszewa.

Pin It

W siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie pn.: „Lean Thinking w edukacji – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów”, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele. Warsztat przeprowadził Piotr Bielawski z Fundacji Lean Education z Gdańska.

Pin It

W dniu 18 listopada odbyła się kolejna wycieczka w ramach naszego projektu „Wkręć się w rzemiosło”. Tym razem w wycieczce zawodoznawczej uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

Pin It

W dniu 17 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się już siódma edycja Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody organizowanego przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. Po raz kolejny partnerem festiwalu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Pin It

W dniu 12 listopada w ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą, w której uczestniczyła młodzież klasy 8 szkoły podstawowej z Kokanina.

Pin It

W dniu 12 listopada w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie odbyło się spotkanie Dyrekcji i pracowników wszystkich CWRKDiZ z Wielkopolski. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu „Doradcy dla doradców”.

Pin It

W ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy nasza jednostką a Instytutem Badań Edukacyjnych, realizujemy między innymi cykl seminariów poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. W tym roku seminaria zostały zaplanowane dla grup doradców zawodowych oraz przedstawicieli środowiska oświatowego, z początkiem przyszłego roku szkolenia będą dedykowane pracodawcom.

Pin It

Właśnie trwa nabór na staże w Parlamencie Europejskim. Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Fundacja Lean Education z Gdańska zapraszają dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli do udziału w szkoleniu „Lean Thinking w edukacji – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów”.

Jeżeli ciągle walczysz z problemami, które już  kiedyś rozwiązywałeś, to znaczy, że Twoje dotychczasowe działania były nieskuteczne! Metody, którymi się posługiwałeś nie dały trwałych rezultatów? Szkolenia nie przyniosły skutków, a problemy powracają jak bumerang? Ten warsztat jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak systematycznie rozwiązywać problemy oraz poznasz skuteczne narzędzia identyfikacji i eliminacji tych problemów mające zastosowanie zarówno w firmach jak i w edukacji.

Pin It