Znajdź nas na

Miło Nam poinformować, że Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu otrzymało Akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020.

Lista rankingowa znajduje się pod wskazanym linkiem ---->>> https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/komunikat_wyniki_Akredytacji_2020-VET.pdf

Pin It

Szanowni Państwo,

  • Czy dzieci i młodzież można skutecznie zachęcić do eksperymentowania?
  • Jakie pomysły i metody badawcze stosować, by osiągnąć zamierzony sukces?
  • Za pomocą jakich ćwiczeń i metod rozwijać kompetencje i zdolności uczestników zajęć KMO?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas kolejnego webinarium Eksperci KMOtym razem z Wielkopolski.

Pin It

Za nami spotkanie online pn. „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”, którego organizatorem była nasza jednostka.

Spotkanie skierowane było szczególnie do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach, Kierowników ds. Kształcenia Praktycznego, Przedstawicieli Wydziałów Oświaty lokalnych samorządów oraz Przedstawicieli Pracodawców. Jego celem było omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim, realizowanych ze szkołami oraz pracodawcami inicjatyw, a także dyskusja i wspólne zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć.

Pin It

 

Rusza trzecia edycja programu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze (MMG). Tegoroczna edycja realizowana jest we współpracy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym i nosi tytuł “Scenariusze przyszłości rozwoju przemysłu lotniczego w subregionie kaliskim”.

Wezmą w niej udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski oraz studenci Akademii Kaliskiej.

 

Pin It

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online pn. „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”, które odbędzie się w czwartek 4 lutego 2021 r. w godz. 12:00-14:00 na platformie ZOOM.
 
Spotkanie skierowane jest szczególnie do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach, Kierowników ds. Kształcenia Praktycznego, Przedstawicieli Wydziałów Oświaty lokalnych samorządów oraz Przedstawicieli Pracodawców.
 
Jego celem jest omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim, realizowanych ze szkołami oraz pracodawcami inicjatyw, a także dyskusja i wspólne zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć, zgodnych z Państwa oczekiwaniami.
Pin It

Mimo ferii zimowych, w dniu 4 stycznia br. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu odbyło się SEMINARIUM on-line „O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE - praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie”.
Celem seminarium było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) o kontekst metodyczny oraz dostarczenie praktycznych rozwiązań dotyczących implementacji rozwiązań ZSK w codziennej praktyce szkolnej.
Pin It

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzień 24.12.2020 r. (czwartek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 26 grudnia br.

Pin It

W dniach 27.10 -14.12.2020r. przeprowadzono konkurs on-line „#Zdobywaj wiedzę - eksperymentuj!”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu z terenu Wielkopolski.

Organizatorami konkursu byli: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie, a patronat nad inicjatywą objął Wielkopolski Klaster Lotniczy WKL. Prace konkursowe tj. nagrania przeprowadzonych eksperymentów można było zgłaszać i przesyłać w terminie od 27.10. - 30.11.2020 r.

Zgłoszone do konkursu filmy przedstawiały bardzo ciekawe nagrania eksperymentów przeprowadzonych przez uczniów. Widać w nich było duże zaangażowanie i chęć jak najlepszego wykonania zadania.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów na E-SEMINARIUM.

Pin It

Niemal dwukrotnie większy budżet, charakter włączający i innowacyjny, podkreślający rolę ekologii i cyfryzacji. Kolejnych 10 mln uczestników dzięki większej elastyczności i dostępności do mobilności dla różnych grup wiekowych. Taki ma być nowy program Erasmus+ na lata 2021 – 2027, w sprawie którego Parlament Europejski i państwa członkowskie UE osiągnęły właśnie porozumienie polityczne. Nowy program musi teraz zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

Pin It